Skip Navigation Links
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಲ್ಲಾರಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವು ವಿಭಾಗದ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಮುಂದೆ...
ಇತರೆ ವಿವರ
ಅಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಚಿತ್ರಗಳು
ಬುದ್ದ ವಿಹಾರ ಚಿತ್ರಗಳು
ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು