Officers Details

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1ಶ್ರೀ. ಸುಬೋಧ್‌ ಯಾದವ್‌, ಭಾ.ಅ.ಸೆಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 278811278816rcgulb@gmail.com
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಹೀರಾ ನಝೀಮ್, ಕೆಎಎಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಮಿಷನರ್ (ಇನ್ಚಾರ್ಜ್) 278817 -arcgulb@gmail.com